Uitleg kieswijzer

Deze kieswijzer geeft u 24 stellingen. Zij zijn gebaseerd op moties waarover in de Haarlemse gemeenteraad is gestemd. Het zijn alleen de moties die betrekking hebben op klimaat, ecologie of luchtkwaliteit.

Nieuwe partijen in Haarlem

De zes nieuwe partijen in Haarlem, DENK, de Partij voor de Dieren, 50PLUS, Heel Haarlem Groen, het Belang van Nederland en FvD, konden we wegens de opzet van deze kieswijzer niet meenemen. Wij vroegen hen om de kieswijzer in te vullen om zo inzicht te geven in hun voornemens. Drie van hen hebben dat gedaan. Het resultaat is te zien op de pagina Nieuwe politieke partijen.

 

Sommige moties zijn bij elkaar gevoegd in één stelling omdat ze min of meer hetzelfde beogen. Dan ziet u dat er onderliggende moties zijn. Die kunt u zichtbaar maken door erop te klikken en ook de stemming per motie zichtbaar maken.

Bij elke stelling kunt u aangeven: 'Eens', 'Geen van beide' of 'Oneens'.

Daarmee geeft u aan of u dit een goede stelling vindt, er geen mening over heeft, hem juist slecht vindt. Bovendien kunt u de score van de stelling dubbel laten tellen door op het sterretje bij "Dit onderwerp is belangrijk voor me" te klikken.

Na de 24e motie volgt 'Bereken!' Klik daarop en dan volgt de totaaltelling van uw keuzes.

 

Extra informatie:

Ga naar kieswijzer