Klimaatlabel

Voor meer uitleg klik hier:

A
B
SP 84%
C
CU 71%, TH 67%, AP 67%, GL 65%, JH 62%, OPH 61%
D
D66 46%, PvdA 46%, CDA 42%
E
HvH 33%
F
LH 20%, VVD 11%

Filter op onderwerp

Tip: de tabel werkt het best als je je telefoon kantelt

Als je het niet meer weet
Beheerplan schadelijke exoten
Benut de zon op het station
Biomassa snijdt geen hout
Bomen en planten
Bouwen met hout snijdt hout
De auto verdient ook een plaats in toeko...
Duurzaam doen is duurzaam begroten
Duurzaamheidslening
Edelweiss.. buurtstallingswijs
Een energiek lusthof voor het oog
Een groene singelgracht
Fiets erin
Fietsenstallingen
Formule 1
Geen vermindering parkeerplaatsen
Global Goals: Geen globaal plan, maar ee...
Groen moet je ook zelf doen
Haarlem behoudt het zeldzame groen
Haarlem duurzaam, ook op het water
Haarlem intercity
Haarlem zwerfafvalvrij
Haarlemmer stroom
Haarlemse lucht stinkt niet
Help de laadpaal verdwijnt
Het voorterrein van de Koepel wordt groe...
Houtplein fietsparkeren
Investeren in autoluwe binnenstad
Klimaatcrisis
Klimaatcrisis en duurzaamheidsdoelen
Klimaatrisico's in kaart
Kom met een plan om alle corporatiewonin...
Maak ruimte voor fiets en voetganger
Meet de Haarlemse luchtkwaliteit en onde...
Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem ...
Minder verharding
Mini milieuplein in de wijk
Motie Luchtkwaliteit
Natuurvriendelijke oevers
Oost west tuin best
Op weg met Waterstof
Parkeertarieven en -plaatsen
PVT in de RES
Ruimte voor verkeersinnovatie
Schiphol mag niet verder groeien
Steun koop van de energieneutrale woning
Streef naar een groene gevel
Terugdringen zwerfafval
Toekomst van Schiphol
Ultra fijnstof Schiphol en de gezondheid...
Urgentie op de agenda door Urgenda
Verbeter Openbaar Vervoer
Verder snijden in OV, Nee
Verkeersinnovatie
Versnel de herplantplicht
Vertikaal groen
Vuurwerk bij de jaarwisseling
Waardevol versnipperd groen
Warmtewinning uit riool
Watt led je
Windmolens Schoteroog- zoek op de goede ...
Zonnepanelen

Heeft u aanvullende informatie of argumenten die helpen deze beoordeling te verbeteren? Laat het ons dan weten.