Over de Haarlemse Groene Kieswijzer

Contact

Burgerplatform biedt een samenwerkingsplatform voor wijkraden, burgerinitiatieven, stichtingen en verenigingen die een burgerbelang vertegenwoordigen. Als platform faciliteren we samenwerking en krachtenbundeling. Ook online tools voor websites, vragenlijsten, petities etc. We streven ernaar deze diensten kosteloos aan te bieden op basis van donaties van deelnemers, belanghebbenden en burgers.

Betrokken organisaties

 

Achtergrond

De Haarlemse Groene Kieswijzer is gemaakt door de Haarlemse Klimaatcoalitie. De site is geprogrammeerd door Burgerplatform Nederland.

We hebben de lijst van alle moties in de afgelopen 4 jaar, zoals te vinden op haarlem.nl, gebruikt als uitgangspunt. Uit deze lijst hebben we alle moties geselecteerd rondom klimaat en biodiversiteit (ongeveer 50). Deze moties hebben we omgezet in eenvoudig leesbare stellingen. Bij elke stelling is te zien welke moties we hebben gebruikt voor de stelling. En hoe de partijen bij die stellingen gestemd hebben.

We vonden het belangrijk dat de gebruiker van deze site zelf kan bepalen wat hij goed of slecht klimaatbeleid vind. Daarom ziet u in de uitslag niet welke partijen wij de beste vinden, maar welke u zelf de beste vindt.